karakteri

  1. AteşBöceği

    Arkadaş Olmak İstenilen Dizi Karakteri

    Keşke benim de böyle bir arkadaşım olsaydı dizi karakteri var mı ? Varsa kim? Aslında hepsi dizi karakteri olsa da özünde başka insanlar olsa da Ciritçi Abdullah gibi etrafımda öğütler veren bilge insanlar olsun isterdim doğrusu @Angelica @Tolstoyevski @Emre Ozansoy @EmreCan @emreemreu @Zeyno45...