dc comics

  1. The_Erinch

    2020 "EN" Favori SüperKahramanı Seçiyoruz...Fantastik Dünyaya Girişe Hazır mısınız???

    Değerli FAV10 üyeleri; Sizlere sorduk;sizlerde değerli oylarınızla birsonraki etkinlik için Fantastik Dünyayı;Süper Kahramanları arşınlamak istediniz.. Haydi bakalım; "EN" Favori Süper Kahramanı belirlemek için adaylarınızı belirleyiniz. Bu evrendeki kahraman sayısından emin değilim; film...